Groot nieuws! De verbraender of verbrande muelne.

Jan Lampaert, geboeid door het verre verleden van Massemen, gaf zopas een boek uit: Van smid tot vondelinge, Massemenaars van 1222 tot 1804.

Daarvoor dook hij in talrijke archieven. En dan doet hij een opmerkelijke vondst.

Van Hauwermeirsmolen werd al vermeld in 1479!

De molen noemt dan echter 'de verbraender muelne'.

In 1534 spreekt men van 'le moulin brulé'.

In 1690 stierf Jan De Mesel. Hij baatte de coorenwatermeulen uit bij de kercke. Hij overleed in zijne behuysde hofstede ghestaen binnen Massemen aen de meulen, ghenaempt de V(er)berrende meulen. Het stampkot met alle sijne toebehoren soo stampers, het draeyende werck in den coorenmeulen en al het het hout dat Jan nodig had om de molen te onderhouden, werden in rekening gebracht. Zo had hij een eecken boom die diende om de waterasse te vervangen. Hij pachtte de molen en bijhorende gronden van sijne Ex. den prince. Meer lezen over de geschiedenis van Van Hauwermeirsmolen?Reacties